Personnel Placement

En ocasions els directors de sistemes o els responsables d'un projecte no disposen de la possibilitat de contractar al personal que necessiten. Sigui per que les seves empreses no volen augmentar les seves plantilles, sigui perquè la necessitat de personal està acotada al projecte.

En aquests casos, ARESTES ofereix la possibilitat de disposar del millor talent sense necessitat de contractar.

Què ens distingeix de les empreses que realitzen subcontractació de personal?

Que nosaltres som Headhunters de vocació i per tant apliquem la mateixa metodologia en els processos de selecció de personal que en els que estan destinats a un servei de subcontractació.

Beneficis del Personnel Placement

Major eficàcia en treballar amb una base de candidats potencials molt més àmplia que inclou personal en actiu.
Garantia total de reposició de candidats.
Seguiment del treballador incorporat durant el període de garantia per tal d'assegurar el compliment de les expectatives tant del client com del candidat.