AVÍS LEGAL

Tota la informació recopilada i continguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic i el codi font són propietat de l'ARESTES Serveis Informàtics, S.L. i no poden ser utilitzats sense l'autorització per escrit del mateix. El lloc web és accessible mitjançant l'adreça https://arestes.es

ARESTES Serveis Informàtics, S.L. manté aquest lloc web per a la informació, educació i comunicació de l'usuari. Aquest únicament podrà descarregar el material que aparegui en el lloc web per al seu ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets d'autor, marques, i altres drets de propietat.

RESTES Serveis Informàtics, S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració d'aquest lloc web, així com els serveis i condicions requerides per fer servir el lloc web i els seus serveis.

Llevat que es manifesti el contrari, la remissió per part dels usuaris d'informacions i / o continguts a les seccions d'accés públic d'aquest lloc web (incloent a títol merament enunciatiu, idees, comentaris, preguntes, opinions o qualsevol altre d'anàloga significació) a través de l'correu electrònic o de qualsevol altre mitjà, implicarà l'atorgament a favor de ARESTES Serveis Informàtics, SL d'una llicència no exclusiva, sense límit de temps, d'àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en base de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, aquestes informacions o continguts titularitat de l'usuari en el lloc web en qualsevol forma o mitjançant qualsevol mitjà o tecnologia. ARESTES Serveis Informàtics, S.L. es reserva el dret, en la seva única discreció, d'editar, rebutjar o eliminar les informacions i / o continguts abans referits. L'usuari es fa responsable que les informacions i / o continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol norma legislativa que sigui d'aplicació. Els usuaris assumeixen l'obligació de mantenir a ARESTES Serveis Informàtics, S.L. o als seus representants, indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.

ARESTES Serveis Informàtics, S.L. reserva alguns dels serveis oferts a través del lloc web als usuaris registrats de ARESTES Serveis Informàtics, S.L. mitjançant l'emplenament el registre d'usuaris de ARESTES Serveis Informàtics, S.L. a disposició dels usuaris que vulguin registrar-se a ARESTES Serveis Informàtics, S.L.

ARESTES Serveis Informàtics, S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis. ARESTES Serveis Informàtics, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena i natura que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. ARESTES Serveis Informàtics, S.L., no obstant, está autoritzat per donar per finalitzada o suspesa la prestació del servei en qualsevol moment.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o fer ús de la totalitat o part del contingut web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita d’ ARESTES Serveis Informàtics, S.L.