PROTECCIÒ DE DADES

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer per a ús intern de ARESTES Serveis Informàtics, S.L. amb la finalitat de tramitar la comanda efectuada per l'usuari, així com per a informació sobre novetats i altres serveis que puguin ser del seu interès.

El titular d'el fitxer és ARESTES Serveis Informàtics, S.L. amb domicili social al carrer d'Aragó, 390, 08013 Barcelona.

Les dades personals facilitades per l'usuari estan protegides i la seva manipulació està restringida d'acord amb la normativa vigent de l'RGPD 2016/679. D'acord amb la normativa aplicable, els fitxers de dades es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

ARESTES Serveis Informàtics, S.L. assegura la confidencialitat de les dades aportades a aquest lloc web i garanteix que en cap cas seran cedides a empreses alienes al seu grup, llevat autorització expressa de l'usuari. No obstant això, mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions l'usuari autoritza expressament a ARESTES Serveis Informàtics, S.L. a fi que aquestes dades puguin ser cedides a altres societats i empreses que formin part del seu grup per a la seva utilització als fins anteriorment descrits. Aquestes empreses són ARESTES Serveis Informàtics S.L. y Computer Technology Catalunya, S. L.

D'acord amb el que estableix el RGPD, l'usuari de la pàgina web de ARESTES Serveis Informàtics, S.L. podrà, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per això, l'usuari ha de comunicar per escrit a ARESTES Serveis Informàtics S.L.: c / d'Aragó, 390, 08013 Barcelona, ​​o a el telèfon 934.880.861, o bé escrivint a l'adreça de correu electrònic: arestes@arestes.es

ARESTES Serveis Informàtics, SL, d'acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal i ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per intentar evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, d'acord amb el que estableix el RGPD.